GMT +7 2019-07-21 22:20:59
 • English
 • 简体中文
 • Ngôn ngữ
Slot Games - Tặng 50% cho lần nạp tiền thứ hai
Slot Games - Tặng 50% cho lần nạp tiền thứ hai

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Tặng 50% cho lần nạp tiền thứ hai
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 20x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND50000
  Phỉnh = VND150000 x 20 = VND3000000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước