GMT +7 2019-06-27 09:35:22
 • English
 • 简体中文
 • Ngôn ngữ
Slot Games - Khuyến mãi 20% giao dịch nạp
Slot Games - Khuyến mãi 20% giao dịch nạp

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khuyến mãi 20% giao dịch nạp
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 10x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND 20000
  Phỉnh = VND120000 x 10 = VND1200000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước