GMT +7 2019-06-27 09:34:19
 • English
 • 简体中文
 • Ngôn ngữ
Slot Games - Giao dịch nạp tiền lần đầu tiên cho hội viên mới VND1000000
Slot Games - Giao dịch nạp tiền lần đầu tiên cho hội viên mới VND1000000

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Giao dịch nạp tiền VND1000000 sẽ nhận chương trình khuyến mãi VND500000
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 15x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND1000000 + VND500000
  Phỉnh = VND1500000 x 15 = VND22500000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước