GMT +7 2019-09-16 21:52:09
 • English
 • 简体中文
 • Ngôn ngữ
Máy đánh bạc - 500000 tiền thưởng,tiền gửi từ HTML5.
Máy đánh bạc - 500000 tiền thưởng,tiền gửi từ HTML5.

  Khuyến mãi này được trao cho tất cả các thành viên của EGCITY
  Gửi 500000 đồng với tiền thưởng 750000 đồng (mỗi ngày một lần)
  quy luật lượng phỉnh - 30 lần
  Ví dụ : tiền nạp + tiền thưởng = 500000 vnd + 750000 vnd
  lượng phỉnh = 1250000 vnd x 30 = 37500000 vnd
  EGCITY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào gây ra trong mọi trường hợp
  EGCITY có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của ưu đãi này mà không cần thông báo trước