GMT +7 2022-05-23 20:30:19
 • Ngôn ngữ
 • English
 • 简体中文
Chia sẻ mã QR để kiếm tiền thưởng
Chia sẻ mã QR để kiếm tiền thưởng

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khi chia sẻ mã QR với bạn bè và (1) trong vòng 24 giờ kể từ khi đăng ký thành công (2) lần nạp đầu tiên tối thiểu 150000 đồng và PHẢI cùng với bất kỳ khuyến mãi nào hiện có, bạn có thể kiếm được phần thưởng sau
  tiền thưởng 50000 đồng một lần, số lần quay là 30 lần(SLOTS)
  bạn bè sẽ nhận được tiền thưởng 50000 đồng một lần, số lần quay là 30 lần (SLOTS)
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước