GMT +7 2020-05-26 10:13:49
 • Ngôn ngữ
 • English
 • 简体中文
EZWIN4D - tối đa VND250000 đồng tiền thưởng 10%
EZWIN4D - tối đa VND250000 đồng tiền thưởng 10%

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND250000 đồng tiền thưởng 10%(mỗi ngày một lần)
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 1x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND10000
  Phỉnh = VND110000 x 1 = VND110000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước