GMT +7 2020-05-26 10:49:42
 • Ngôn ngữ
 • English
 • 简体中文
SLOTS - tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 150% (Chương trình khuyến mãi Trở Lại Công Việc)
SLOTS - tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 150% (Chương trình khuyến mãi Trở Lại Công Việc)

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 150% (Chương trình khuyến mãi Trở Lại Công Việc)(Chỉ một lần vào tháng Năm)
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 20x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND150000
  Phỉnh = VND250000 x 20 = VND5000000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước