GMT +7 2020-01-25 13:12:32
 • English
 • 简体中文
 • Ngôn ngữ
Slot Games - Khuyến mãi 10% giao dịch nạp(1000000 - 4999999)
Slot Games - Khuyến mãi 10% giao dịch nạp(1000000 - 4999999)

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khuyến mãi 10% giao dịch nạp(1000000 - 4999999)Giao dịch nạp tiền đơn
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 3x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND1000000 + VND100000
  Phỉnh = VND1100000 x 3 = VND3300000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước