Rút tiền

cách rút tiền

- Số tiền tối thiểu để rút là 200.000 Đồng

- Một ngày không được rút tiền quá 5 lần và số tiền không vượt quá 20.000.000 đồng.

- Thành viên được yêu cầu đăng nhập vào trang web [# EDITOR_URL #]

-- Vui lòng nhấp vào "Rút tiền", sau đó nhấp vào "Tài khoản ngân hàng cá nhân". Điền vào Tên tài khoản ngân hàng, số, thành phố và chi nhánh nơi đặt ngân hàng và sau đó nhấp vào Gửi.

- Sau đó nhấp vào "Rút tiền ngân hàng", điền số tiền bạn muốn rút vào hộp văn bản số tiền rút sau đó nhấp vào gửi.

- Hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại đã đăng ký.

- Vui lòng điền mã xác minh bạn nhận được vào hộp văn bản và sau đó nhấp vào gửi. giao dịch rút tiền sẽ tiến hành xủ lý