Vấn đề thường gặp

Đăng ký tài khoản hội viên:

 

 Truy cập vào https://www.egcity.com/, click vào "Đăng ký ngay".

- Điền số điện thoại và mật mã, sau đó ấn "Gửi".

- Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận vào số điện thoại đã đăng ký. Chú ý: Mã xác nhận có hiệu lực trong vòng 30 phút.

- Nhập mã xác nhận vào ô trống rồi ấn "Gửi", tài khoản hội viên đã được đăng ký thành công.

 


SMS Hotline - 6189

Vấn đề về gửi tiền

Soạn tin nhắn theo cú pháp:
CSCB Số điện thoại, ngày giờ giao dịch, số tiền gửi tới 6189
(e.g SMS "CSCB 0123456890, 21-01-16 24:00, 10000" gửi 6189)

 

Vấn đề về rút tiền

Soạn tin nhắn theo cú pháp:
ASCP Số điện thoại, ngày giờ giao dịch, số tiền gửi tới 6189
(e.g SMS "ASCP 0123456890, 21-01-16 24:00, 10000" gửi 6189)