Vấn đề thường gặp

Đăng ký tài khoản hội viên:

lựa chọn 1

1.) Đăng nhập vào https://html5.egcity.com

2.) Vui lòng nhấp vào "Đăng ký".

3.) Trong hộp số điện thoại, vui lòng nhập số điện thoại hoạt động / hợp lệ (tối đa - 11 chữ số).

4.) Trong hộp văn bản mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu bạn chọn (6 - 13 ký tự).

5.) cuối cùng là nhập ĐĂNG KÝ.

6.) Hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại đã đăng ký của bạn, vui lòng nhập mã xác minh để hoàn tất đăng ký.

lựa chọn 2

1 Đăng nhập vào trang web thành viên https://www.egcity.com/

2 chọn tham gia ngay(đăng kí)

3 Trong hộp số điện thoại, vui lòng nhập số điện thoại đang hoạt động / hợp lệ (tối đa - 11 chữ số).

4 Trong hộp văn bản mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu cho tài khoản thành viên mới của bạn (6 - 13 ký tự).

5 Cuối cùng, vui lòng chọn quốc gia của bạn và sau đó nhấp vào ĐĂNG KÝ.

6 Hệ thống sẽ gửi cho bạn một mã code để đăng kí vào số điện thoại của bạn,nhập mã code chính xác để hoàn tất quá trình đăng kí.

 

 


không nhận được mã xác minh

1. Số điện thoại của bạn cung cấp không hoạt động hoặc do tín hiệu điện thoại yếu nên không nhận được mã.


2. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

 

Phone: 0869421319

zalo : 095910556,0582119897


người chơi quên mật khẩu

option 1


1. Vui lòng đăng nhập vào trang web Thành viên tại [# EDITOR_URL #] và nhấp vào dấu "?"

2. Điền vào số điện thoại đã đăng ký vào hộp văn bản số điện thoại, sau đó bấm gửi.

3. Hệ thống sẽ gửi mã Xác minh đến số điện thoại của Thành viên.

4. Điền mã xác nhận vào hộp văn bản sau đó bấm gửi

5. Nhập mật khẩu mới vào hộp văn bản mật khẩu. Sau đó nhập lại mật khẩu mới trong hộp văn bản Xác nhận mật khẩu và bấm "Gửi".

6. Sau khi mật khẩu được thay đổi thành công, Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng mật khẩu tài khoản mới.

 

option 2

1. Vui lòng dùng tài khoản của bạn để đăng nhập vào https://html5.egcity.com và nhấp vào "Quên mật khẩu".

2. Điền vào số điện thoại đã đăng ký vào hộp văn bản số điện thoại, sau đó bấm gửi

3. Hệ thống sẽ gửi mã Xác minh đến số điện thoại của Thành viên.

4. Điền mã xác minh vào hộp văn bản sau đó bấm gửi

5. Nhập mật khẩu mới vào hộp văn bản mật khẩu. Sau đó nhập lại mật khẩu mới trong hộp văn bản Xác nhận mật khẩu và bấm "Gửi".

6. Sau khi mật khẩu được thay đổi thành công, Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng mật khẩu tài khoản mới.


làm thế nào để thay đổi mật khẩu

option 1


1. Vui lòng đăng nhập vào trang web của chúng tôi [# EDITOR_URL #]

2. Sau khi đăng nhập, vui lòng nhấp vào "Hồ sơ".

3. Trong hộp văn bản mật khẩu hiện tại, vui lòng điền mật khẩu gốc.

4. Nhập mật khẩu mới vào hộp văn bản mật khẩu. Sau đó nhập lại mật khẩu mới trong hộp văn bản Xác nhận mật khẩu và bấm "Gửi".

5. Mật khẩu mới của bạn đã được cập nhật thành công và vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng Mật khẩu mới của bạn.

option 2

1. Vui lòng đăng nhập vào trò chơi của bạn tại trang wed https://html5.egcity.com.

2. Nhấp vào "Cài đặt trò chơi" và nhấp vào "Đặt lại mật khẩu".

3. Trong hộp văn bản mật khẩu hiện tại, vui lòng điền mật khẩu gốc.

4. Nhập mật khẩu mới vào hộp văn bản mật khẩu. Sau đó nhập lại mật khẩu mới trong hộp văn bản Xác nhận mật khẩu và bấm "Gửi".

5. Mật khẩu mới của bạn đã được cập nhật thành công và vui lòng đăng nhập vào tài khoản bằng Mật khẩu mới của bạn.

 


vấn đề trò chơi

Bất kỳ khiếu nại trò chơi nào không được vượt quá 3 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố trò chơi

Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi để khiếu nại.

Phone: 0869421319

zalo : 095910556,0582119897