Vấn đề thường gặp

Đăng ký tài khoản hội viên:

lựa chọn 1

1.) Đăng nhập vào https://html5.egcity.com

2.) Vui lòng nhấp vào "Đăng ký".

3.) Trong hộp số điện thoại, vui lòng nhập số điện thoại hoạt động / hợp lệ (tối đa - 11 chữ số).

4.) Trong hộp văn bản mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu bạn chọn (6 - 13 ký tự).

5.) cuối cùng là nhập ĐĂNG KÝ.

6.) Hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại đã đăng ký của bạn, vui lòng nhập mã xác minh để hoàn tất đăng ký.

lựa chọn 2

1 Đăng nhập vào trang web thành viên https://www.egcity.com/

2 chọn tham gia ngay(đăng kí)

3 Trong hộp số điện thoại, vui lòng nhập số điện thoại đang hoạt động / hợp lệ (tối đa - 11 chữ số).

4 Trong hộp văn bản mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu cho tài khoản thành viên mới của bạn (6 - 13 ký tự).

5 Cuối cùng, vui lòng chọn quốc gia của bạn và sau đó nhấp vào ĐĂNG KÝ.

6 Hệ thống sẽ gửi cho bạn một mã code để đăng kí vào số điện thoại của bạn,nhập mã code chính xác để hoàn tất quá trình đăng kí.