Gửi tiền

Nạp tiền

 Có 4 cách nạp tiền như sau:

⦁ Mã thẻ nạp tiền do đại lý cung cấp: Đại lý cấp trên sẽ cung cấp một mã thẻ nạp bao gồm 16 chữ số.

Truy cập vào https://www.egcity.com/, chọn "Nạp tiền", chọn "Nhập mã thẻ giao dịch của đại lý", sau đó nhập đủ 16 chữ số và ấn "Gửi".

⦁ Mã thẻ nạp điện thoại: Có thể sử dụng thẻ nạp điện thoại của Viettel,Vinaphone,Mobiphone.

Truy cập vào https://www.egcity.com/, chọn "Nạp tiền", chọn "Thẻ nạp tiền điện thoại và thẻ Gate", sau đó nhập đủ cả mã thẻ điện thoại và số seri thẻ nạp rồi ấn "Gửi". (Phí thủ tục 20%)

⦁ Nạp tiền qua Vimo: Phải có tài khoản Vimo.

Truy cập vào https://www.egcity.com/, chọn "Nạp tiền", chọn "Ví điện tử Vimo", sau đó điền số tiền muốn nạp rồi ấn "Gửi". Sẽ xuất hiện giao diện đăng nhập tài khoản Vimo, sau khi đăng nhập sẽ có mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký, tiếp tục điền mã OTP và mã bảo mật rồi kích vào "Thanh toán" là sẽ nạp tiền thành công.

⦁ Tài khoản ngân hàng/thẻ ATM: Phải có dịch vụ thanh toán trực tuyến

Truy cập trang web https://www.egcity.com/, chọn "Nạp tiền", chọn "Tài khoản ngân hàng/Số thẻ ATM", chọn ngân hàng cần sử dụng, nhập số tiền muốn nạp và ấn "Gửi". Hiện ra bảng thông tin của ngân hàng, điền đầy đủ dữ liệu chính xác của tài khoản ngân hàng. Ngân hàng sẽ cung cấp một mã OTP, sau khi nhập mã OTP xong là đã hoàn thành thao tác nạp tiền.