GMT +7 2022-08-09 23:00:53
  • Ngôn ngữ
  • English
  • 简体中文
Liên hệ với chúng tôi
Kính gửi Quý khách hàng,
Lời xin lỗi của chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng có hiệu lực từ 18.7.22 1200 giờ, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản tiền gửi nào nữa. Tuy nhiên, các trò chơi của chúng tôi vẫn có sẵn để chơi và mọi hoạt động rút tiền sẽ diễn ra như bình thường cho đến 15.8.2022 2000 giờ. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào. xin cảm ơn

tai Khách hàng có giá trị,
Xin thông báo số zalo mới của chúng tôi - 0326068562. TQ

Kính gửi Quý khách hàng,
Xin được thông báo rằng số điện tín là +85577728445 hoặc tìm chúng tôi trong bức điện bằng tên này - @Egcity445. Tq


phone contact - call via zalo - 0326068562

message via zalo -0326068562